Landmark East

เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีลักษณะทั้งแบบไป-กลับ และหอพักนักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้

เปลี่ยนชีวิตของนักเรียนที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้มาแล้วมากมายตั้งแต่ปี 1979

Landmark East คือ โรงเรียนนานาชาติสหศึกษาสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนรู้ตั้งแต่ป.3 – ม.6 เราประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาที่มีคุณภาพรวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตให้กับนักเรียนของเรา Landmark East เป็นโรงเรียนประจำแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดโนวาสโกเชีย ซึ่งรับรองโดยกรมสามัญศึกษาในฐานะโรงเรียนเอกชนการศึกษาพิเศษ

What we do

  • เรามีความเชี่ยวชาญประสบการณ์มาแล้วมากกว่า 35 ปี ด้านการดูแลเด็กที่มีความพิเศษ (Learning Disabilities) หรืออาจประสบปัญหาในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
  • โรงเรียนของเราเป็นลักษณะโรงเรียนประจำ: ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา
  • เราสนับสนุนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม การแก้ปัญหาและความคาดหวังสูงในตัวเด็ก
  • เราเสนอวิธีการเรียนการสอนโดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคิดเป็น ครู 1 คน ดูแลเด็ก 3 คน

ก่อตั้ง : ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 โดย  Dr.Charles Drake

ประสบความสำเร็จ : ยาวนานมากกว่า 35 ปี

สถานที่ตั้ง : Wolfville,  Nova Scotia, Canada

เกณฑ์อายุ : ตั้งแต่ 8-19 ปี

จำนวนนักเรียน : ทั้งโรงเรียนเพียง 75 คน เป็นนักเรียนต่างชาติเพียง 15 % 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย  : 5 คนต่อห้องเรียน

จำนวนเฉลี่ยนักเรียนกับครู : 3:1

เรียนเสริมพิเศษตัวต่อตัว : ทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง

ขนาดพื้นที่สถานศึกษา : 5-acre 

จำนวนเด็กจบจาก Landmark สามารถศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยปกติได้ : คิดเป็น 85% ของนักเรียน

ศิษย์เก่า  : ประสบความสำเร็จมากกว่า 1,000 คนจาก 20 ประเทศทั่วโลก

Imagine a school...where your child finally succeeds

Elementary School

หลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.3 – 5, อายุ 8-11 ปี) เป็นหลักสูตรที่นักเรียนไปเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ และเน้นการจัดการปัญหาสำหรับนักเรียนที่ประสบความยากลำบากในการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านเขียน หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะในการพูดอ่านและการเขียนอธิบาย ความเข้าใจและการสรุปความ ทักษะการเรียนรู้ การคำนวณ และศิลปะ. หลักสำคัญของหลักสูตรนี้คือการเรียนรู้ตัวต่อตัวของนักเรียนสองคนต่อครูหนึ่งคน จำนวนนักเรียนสูงสุดหกคนต่อหนึ่งห้องและเลิกเรียนเวลา 14:30 น

Middle School

หลักสูตรระดับมัธยมต้น (ป.6 – ม.3) ใช้การเข้าถึงความรู้สึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนตัวเลขและทักษะการเรียนรู้  หลักสูตรใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้การใช้ภาษาแบบตัวต่อตัวเพื่อสร้างรากฐานให้กับทักษะที่จะสอนให้ตลอดทั้งหลักสูตร จำนวนนักเรียนสูงสุดหกคนต่อหนึ่งห้อง ซึ่งมีการสอนเพิ่มเติมในด้านวิชาการ ในทุกๆนักเรียนต้องออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมวันละ 90 นาที และทำการบ้านหรือเรียนเพิ่มเติมโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดวันละ 60 นาที

High School

หลักสูตรระดับมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) สอนวิชาต่างๆที่ต้องใช้ในการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยสอนตามหลักสูตรที่โรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดโนวาสโกเชียกำหนดให้ จำนวนนักเรียนในห้องเรียนสูงสุดแปดคนต่อหนึ่งห้อง และมีการปรับยุทธวิธีการเรียนการสอนและออกแบบให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เมื่อจบการศึกษาจะได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดโนวาสโกเชีย ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากเราเข้ารับการศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก

Transition Year

เป็นปีแห่งการเตรียมพร้อม โดยเน้นหลักสูตรการเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆ (หลังจบ ม.6) สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ ม.6 แล้วแต่ยังรู้สึกไม่พร้อมทั้งด้านวิชาการและการเข้าสังคมที่ต้องใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าวิจัยและทักษะการเรียนรู้ ด้านการเข้าสังคม หลักสูตรจะให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนเพื่อโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจและความสามารถก่อนที่จะไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Book a free consultation in our Bangkok office

Our friendly staff are waiting to help you make the best decisions based on your passions. With so many high schools to choose from, we urge you to make a free consultation appointment

 

Location is everything

Located in Bangkok center, right next to a BTS station for your convenience 

Close Menu