Play Video

Top Rated Education system

With affordable tuition fees, quality institutions, post-study work and immigration options and welcoming people, it’s no surprise that Canada is quickly becoming a leading destination for international students

9 เหตุผลที่ทำให้หลายคน เลือกเรียนต่อที่แคนาดา

ถ้าหากคุณต้องการเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา แต่ยังไม่แน่ใจถึงข้อเท็จจริงในการตัดสินใจครั้งนี้ วันนี้เราได้รวบรวมเหตุผลดีๆ เหล่านี้มาให้ทุกท่านมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าเหตุใดหลายคนถึงตัดสินใจเลือกประเทศแคนาดา เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาต่อต่างประเทศ

ความปลอดภัย

คุณอาจเคยทราบหรือเคยมีเพื่อนที่เป็นชาวแคนาดา จะสังเกตได้ว่าลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติของคนประเทศนี้ค่อนข้างเป็นมิตรและเปิดกว้างมาก จะเห็นได้จากที่สหประชาชาติ (United Nations)ได้จัดอันดับให้ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกที่จะอยู่พักอาศัย  ถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศนี้ คุณก็จะได้รับสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันกับชาวแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นการเคารพในสิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมในสังคมที่มั่นคงและสงบสุข

คุณภาพการศึกษา

ประเทศแคนาดาจัดเป็นประเทศที่มีมาตรฐานด้านการศึกษาสูง ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ  มีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มงวด ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สร้างโอกาส เปิดช่องทางอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านอาชีพของคุณได้ในระยะยาว การศึกษาระดับปริญญาบัญฑิต (Degree), ระดับประกาศนียบัตร (Diploma,Certificate) ได้รับการยอมรับทั่วโลก เทียบเท่ากับไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศเครือจักรภพ

คุ้มราคา

คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตในประเทศแคนาดาจัดอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในโลก แต่ทว่าค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยทั่วไปจัดอยู่ระดับต่ำกว่าประเทศอื่น เช่น อเมริกา สหราชอาณาจักร เป็นต้น ดังนั้นประเทศแคนาดาจึงมักเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ หลากหลายเชื้อชาติ เฉกเช่นประเทศอื่นๆ สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะทำให้คนในสังคมนั้นตระหนักว่าอะไรคือเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะเดียวกันคนกลุ่มต่างๆก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจวัฒนธรรมอื่นและอยู่ร่วมกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน กิจกรรม วัฒนธรรมเฉพาะตัว ดังนั้นทุกๆสถาบันการศึกษา จะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ สามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการเข้าถึงสมาคมต่างๆได้ ขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ที่นี่

ระบบการศึกษาเรียนภาษาระดับชั้นนำ

คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศแคนาดา เป็นประเทศที่ใช้สองภาษา และถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านการฝึกอบรมภาษา ตั้งแต่การสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาแรกและภาษาที่สอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของชาวแคนาดาดังนั้นคุณจะสามารถปรับปรุง สำเนียงภาษาให้ดีขึ้น เพื่อต่อยอดทางด้านการศึกษาของคุณได้แน่นอน 

วิถีชีวิตที่น่าตื่นเต้นในมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตของแต่ละมัธยมศึกษาของแคนาดาไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาคุณภาพระดับโอลิมปิกไปจนถึงห้องแสดงคอนเสิร์ตสาธารณะและห้องแสดงผลงานศิลปะวิทยาเขตหลังมัธยมศึกษาของแคนาดามอบโอกาสในการเรียนรู้และสันทนาการให้คุณอย่างมากมาย

Innovative and abundant research opportunities

เนื่องจากการวิจัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาของแคนาดา คุณจะมีโอกาสมากมายที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่หลากหลายนี้ ในแคนาดารัฐบาลและอุตสาหกรรมสนับสนุนการวิจัยรวมถึง โทรคมนาคม, การแพทย์, การเกษตร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


ดินแดนแห่งความเป็นไปได้

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีพลวัตรและมีประสิทธิภาพสูงของแคนาดาคุณจะไม่เพียงได้รับความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร แต่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแสดงออกแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นใจในตนเอง! อาจารย์พร้อมเสมอและยินดีที่จะช่วยแนะนำในเรื่องการเรียน การศึกษาที่นี่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือในห้องเรียน

Possibility of immigration

คุณรู้หรือไม่ว่านักเรียนต่างชาติบางคนที่มีประกาศนียบัตรแคนาดาและประสบการณ์การทำงานของแคนาดาอาจสมัครขอถิ่นที่อยู่ถาวรโดยไม่ต้องออกจากแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดาเมื่อการศึกษาของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดไปที่เว็บไซต์การเข้าเมืองผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแคนาดา the Immigration, Refugees and Citizenship Canada website.

What Next?

Concerned about how best to get there without too many headaches? There are way too many options and you hear that the visa process is a real … well …. No need to say anymore. We know your pain and fears. We can simplify the process for you. Take a read below and call us or come to our Bangkok office for a free consultation

Start here

Book a consultation in person -On the phone -On Skype

Get Ready

-Select a program - Select a school -Apply with u

Get Set

Get your visa -Get air ticket -Pack your bags a

Go

Let the adventure begin and never look back and the entire time, we ar there to support you

Book a free consultation at our Bangkok office

Our friendly staff are waiting to help you make the best decisons based on your passions and get into VFS

Close Menu