Le cordon Bleu

สถาบัน Le Cordon Bleu ที่ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ที่เมือง Ottawa เป็นสถาบันชั้นนำของโลกที่ถ่ายทอดศาสตร์ทางศิลปะการปรุงอาหารและการโรงแรม ในทุก ๆ ปี นักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของกว่า 100 สัญชาติเข้ามาศึกษาด้วยความมุ่งมั่น ที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนางานในหลากหลายสาขาอาชีพ 

โปรแกรมที่เข้มข้นและครอบคลุมในเทคนิคการทำอาหารแบบคลาสสิกของฝรั่งเศส

เลอ กอร์ดอง เบลอได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่การเปลี่ยนจากโรงเรียนสอนทำอาหารฝรั่งเศส มาเป็นเครือข่ายสถาบันการทำอาหารนานาชาติ แม้ว่าเราจะเติบโตจนประสบความสำเร็จทางด้าน อาหารร่วมสมัย และอุตสาหกรรมโรงแรมแล้วก็ตาม แต่ปรัชญาในการประสบความสำเร็จของเราก็ยังคงเหมือนเดิม หลักสูตรอนุปริญญาด้านขนมอบและการทำอาหารของเรา ถือเป็นหนังสือเดินทางสู่โลกแห่งโอกาสในการทำงาน

successful culinary

ที่สถาบัน Le Cordon Bleu แห่งนี้มีความหลากหลายของโปรแกรมศิลปะการทำอาหาร ที่ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนนักเรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคของการทำอาหารฝรั่งเศสสไตล์คลาสสิกผ่านมืออาจารย์เชฟระดับโลกของ Le Cordon Bleu โดยเชฟผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพจากร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับดาวมิชลิน (Michelin-Starred restaurants) หรือเชฟยอดฝีมือจากการแข่งขันการทำอาหาร เช่น Meilleur Ouvrir de France ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศสทั้งแบบดั้งเดิมและอาหารฝรั่งประยุกต์สมัยใหม่ให้กับผู้เรียน

นักเรียนของเราหลายคนประสบความสำเร็จด้านสายอาชีพอาหารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร การจัดเลี้ยง การจัดการร้านอาหารและโรงแรม  วารสารศาสตร์ การให้คำปรึกษา การบริการด้านอาหาร  การออกแบบอาหารและการศึกษาทฤษฎีด้านอาหารเชิงลึก

Programs

  • Grand Diploma (Combines the cuisine and pastry programs)
  • Cuisine Diploma
  • Pastry & Confectionery
  • Bakery , Danish Pastries & Artisan Breads

Certificates & short courses

ชั้นเรียนดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนในลักษณะเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูต่ำ เน้นให้ผู้เรียนเข้าถึงและลงมือทำได้จริง นอกจากนี้การเรียนการสอนเชิงทฤษฎีในห้องเรียนยังมีให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเสริมทักษะ

The Boulangerie de Base Module :

  • Bakery theory, food hygiene and safety
  • Yeast doughs, fermentation and preparations
  • Breakfast and specialty breads using laminated and rich doughs
  • Artisan breads

Gourmet Short courses

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน!

เลอ กอร์ดอง เบลอ จัดหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรูปแบบ การเรียนเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวและขนมอบเป็นกิจกรรมแห่งความสุข เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้สูตรอาหารและขนมใหม่ ๆ

ตลอดจนเทคนิคและวิธีการทำ ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัว การเรียนการสอนเน้นประสบการณ์ของผู้เรียน ชั้นเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนตัว หรือจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้ในชั้นเรียน. 

Book a free consultation in our Bangkok office

Our friendly staff are waiting to help you make the best decisions based on your passions. With so many high schools to choose from, we urge you to make a free consultation appointment

 

Location is everything

Located in Bangkok center, right next to a BTS station for your convenience 

Close Menu